تعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو 305 و 400 کاوا-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

تعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو 305 و 400 کاوا

تعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدن

این دو عدد دیزل ژنراتور تعمیر شدند و پس از گذاشتن دیاگ و مشخص شدن سنسورهای سوخته و تعویض آنها و سرویس سیم کشی دیزل ژنراتورها ، بر بروی هر دستگاه دیزل ژنراتور یک عدد تابلو برق AMF برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی (deep sea) ساخت انگلستان  به منظور کنترل ، حفاظت و نمایش اخطارهای ECUهای دیزل ژنراتورها نصب گردید:تعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدنتعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدنتعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدنتعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدنتعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدنتعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO TAD 1341GE 305KVA , TAD 1343GE 400KVA پروژه معدن

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9

,g,,
تعمیر و بروز رسانی دیزل ژنراتورهای ولوو 305 و 400 کاوا
برچسب ها
_