موتور ولوو-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

موتور ولوو

موتور ولوو

فروش انواع موتور ولوو پنتا volvo penta

موتور ولوو از نظر مصرف سوخت ، اصطحلاک ، آلایندگی ، سرویسونگهداری و عملکرد در بهترین جایگاه قرار دارد و به این دلیل در صنعت دیزل ژنراتور مصرف زیادی دارد. تنها ایراد آن این است که مدل صنعتی آن فقط تا 700kva فقط تولید میشود.لیست انواع موتور ولوو در زیر آمده است.در صورتی که جدول کامل نمایش داده نمیشود میتوانید آنرا به سمت چپ و راست حرکت دهید.(جهت تعمیرات دیزل ژنراتور و تعمیر موتور ولوو و تعمیر ecu با شرکت آسان ژنراتور تماس بگیرید.) 

لیست انواع موتورهای صنعتی ولوو
مدل موتور تعداد سیلندر توان (hp) حداکثر سرعت (rpm) توضیحات عکس
volvo 

TAD

620VE

6 211 2500

حجم جابجائی 7/5 لیتر

موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD620VE
volvo 

TAD

720VE

6 237 2300 حجم جابجائی 7/5 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD720VE
volvo 

TAD

721VE

6 265 2300 حجم جابجائی 7/15 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD721VE
volvo 

TAD

722VE

6

 245 -303

2100- 2300

حجم جابجائی 7/15 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD722VE
volvo 

TAD

940VE

6 258 2100 حجم جابجائی 9/36 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD940VE
volvo 

TAD

941VE

6 300 2100 حجم جابجائی 9/36 لیتر  نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD941VE
volvo 

TAD 942VE

6 340 2100 حجم جابجائی 9/36 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD942VE
volvo 

TAD 943VE

6 380 1900 حجم جابجائی 9/36 لیتر نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD943VE
volvo 

TAD 1340VE

6 348 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1340VE
volvo 

TAD 1341VE

6 374 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1341VE
volvo 

TAD 1342VE

6 422 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1342VE
volvo 

TAD 1343VE 

6 452 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1343VE
volvo 

TAD 1344VE

6 479 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1344VE
volvo 

TAD 1345VE 

6 536 2100 حجم جابجائی

12/78

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1345VE
volvo

TAD 1640VE -B

6 551 2100 حجم جابجائی

16/12

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1640VE
volvo

TAD 1641VE-B

6 612 2100 حجم جابجائی

16/12

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1641VE
volvo

TAD 1642VE-B

6 700 1800 حجم جابجائی

16/12

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1642VE
volvo

TAD1643VE-B

6 768 1850 حجم جابجائی

16/12

لیتر
نمایندگی موتور تک ولوو دیزل ژنراتور ولوو پنتا volvo penta TAD1643VE

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

klhdkn'd ,g,, \kjh