تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 1375kva-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 1375kva

تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 1375kva

تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز perkins fgwilson p1375e3 1375kva

 تعمیر یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز perkins fgwilson p1375e3 1375kva پروژه نظامی

در این پروژه سنسور دمای آب این دیزل ژنراتور تعویض گردید و اکچویتور آن تعمیر شد

دیزل ژنراتور پرکینز perkins fgwilson p1375e3 1375kvaدیزل ژنراتور پرکینز perkins fgwilson p1375e3 1375kva

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9

juldv ndcg Ckvhj,v \v;kc \v;dkc klhdkn'd \v;dkc fg wilson
تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز 1375kva
برچسب ها
_