ساخت دیزل ژنراتور کمنز 350kva-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

ساخت دیزل ژنراتور کمنز 350kva

ساخت دیزل ژنراتور کمنز 350kva

ساخت دو عدد دیزل ژنراتور کمنز 350kva cummins nta

پروژه تامین برق اضطراری شرکت جوجه کشی ؛ ساخت دو عدد دیزل ژنراتور کمنز  350kva cummins nta به این صورت که اگر با قطع برق شهر یکی از ژنراتورها به هر علتی روشن نشد ژنراتور دومی روشن شود و به هیچ وجه قطعی برق نداشته باشیم.

نمایندگی دیزل ژنراتور کمنز  350kva cummins ntaنمایندگی دیزل ژنراتور کمنز  350kva cummins nta

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9

ndcg Ckvhj,v ;lkc ;hldkc nt 350kva
ساخت دیزل ژنراتور کمنز 350kva
برچسب ها
_