تعمیر و راه اندازی برق شرکت راه سازی-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

تعمیر و راه اندازی برق شرکت راه سازی

تعمیر و راه اندازی برق شرکت راه سازی

تعمیر دیزل ژنراتور کمنز مدل nt

تعمیر دیزل ژنراتور کمنز یا کامینز (cummins) مدل nt  پنج پیچ 300kva و نصب تابلو برق amf با برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی (deep sea) ساخت انگلستان

دیزل ژنراتور کمنز یا کامینزدیزل ژنراتور کمنز یا کامینز

وتعویض گاورنر و اکچویتور دیزل ژنراتور موبوطه در پروژه راه سازی

دیزل ژنراتور کمنز یا کامینزاکچویتور دیزل ژنراتور کمنز یا کامینزاکچویتور دیزل ژنراتور کمنز یا کامینزاکچویتور دیزل ژنراتور کمنز یا کامینز

و نصب تابلو برق پیانویی جهت راه اندازی و کنترل دستگاه سنگ خورد کن

تابلو برق پیانویی جهت راه اندازی و کنترل دستگاه سنگ خورد کن

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/10

juldv ndcg Ckvhj,v nt \k[ \d]
تعمیر و راه اندازی برق شرکت راه سازی
برچسب ها
_