برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی -شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی

نمایندگی فروش برد کنترلی دیزل ژنراتور دیپسی در ایران-قیمت برد دیپسی-دیپسی چیست-دانلود کاتالوگ کنترلر دیپسی- برد دیپسی دیزل-دانلود کاتالوگ فارسی کنترلر دیپسی

شرکت آسان ژنراتور دانیال عرضه کننده مستقیم و وارد کننده  انواع بردهای کنترل دیزل ژنراتور (plc) با برندهای مختلف می باشد.(جهت تعمیرات دیزل ژنراتور و نصب یا آموزش برد دیپسی با شرکت آسان ژنراتور تماس حاصل نمایید.) 

بردهای کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی ساخت کشور انگلستان:

این برد معروف ترین و پیشرفته ترین برد کنترلی دیزل ژنراتور میباشد.

بردهای دیپسی سازگار با محیط زیست و مطابق با دستورالعمل ROHS (بازگرداندن مواد خطرناک) 2002/95 / EC: 2006 برای از بین بردن مواد خطرناک مشخص (سرب ، جیوه ، کروم Hexavalent ، کادمیوم ، PBB وPBDE´s) میباشند.

معروف ترین نوع برد دیپسی از نظر تعداد فروش ، قیمت و کیفیت جهت کنترل دیزل ژنراتور بصورت دستی و اتوماتیک مدل 4520 (برای کارهای سبک) و مدل 7320 (جهت حفاظت و کنترل ورودی خروجی های بیشتر و پشتیبانی از بار ضربه) و جهت سنکرون پارالل مدل 8610(سنکرون کردن دو یا چند دیزل ژنراتور با هم) و مدل 8620 (جهت سنکرون کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر) و مدل 8660 (جهت سنکرون کردن مجموعه دیزل ژنراتور با برق شهر) میباشد.

جهت سنکرون پارالل کردن دیزل ژنراتورهای خود از بردهای دیپسی استفاده کنید وگرنه ضرر کرده اید.(ادامه در پایین صفحه)

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی دیزل ژنراتور کلیک کنید.

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 402 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 402

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 701 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی 701

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 702 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 702

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 704 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 704

برد 720: برد 720 - برد دیپسی 720- برد dse720 - برد plc720- برد کنترل 720- deepsea plc dse 720-

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 3110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 3110

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 3210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 3210

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4410 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 4410

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4420 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 4420

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5210

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5220

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5510

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 5520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 5520

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6010 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6010

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6020 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6020

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6110

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 6120 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 6120

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7110 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7110

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7120 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7120

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7210 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7210

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7220

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7310 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7310

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7320 و 7320mkii :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7320

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7510

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7520

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7560 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 7560

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8610 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8610

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8620 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8620

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8660 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل 8660

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 871x :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 871x

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2510 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2510

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2520 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 2520

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4220 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4220

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4620 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 4620

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7410 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7410

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7450 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7450

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7570 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 7570

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8003 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8003

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8004 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8004

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8661:برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8661

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8680 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8680

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8710 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8710

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8721 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8721

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8760 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8760

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8810 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse 8810

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور روشنایی(تاور) دیپسی مدل dse l401 :برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی مدل dse l401

برد کنترلی plc سمپل برق شهر  mains decoupling) p100 ):برد کنترلی سمپل برق شهر ( mains decoupling)

برد مبدل msc dse 125 ، افزاینده طول مسیر dse 124 canbus و انتقال دهنده بار آنالوگ dse 123 :برد مبدل msc dse 125 ، افزاینده طول مسیر dse 124 canbus و انتقال دهنده بار آنالوگ dse 123

برد های رابط پروگرمر  بردهای دیپسی dse 813 -814 - 815 :برد های رابط dse 813 -814 - 815

برد dse810 جهت پروگرم نمودن بردهای دیپسی که پورت lan دارند: برد dse810 جهت پروگرم نمودن بردهای دیپسی که پورت lan دارند

بردهای دیپسی رابط RS485 dse 865 ، رابط RS232 dse860 ، رابط مبدل usb به RS485 برد dse 857 ، رابط مبدل usb به اینترنت برد dse 855:بردهای دیپسی رابط RS485 dse 865 ، رابط RS232 dse860 ، رابط مبدل usb به RS485 برد dse 857 ، رابط مبدل usb به اینترنت برد dse 855 تعمیر دیزل ژنراتور اف جی ویلسون prkins fgwilson - تعمیر دیزل ژنراتور کمنز یا کامینز cummins - تعمیر دیزل ژنراتور کامینز پاور cummins power - تعمیر دیزل ژنراتور ولوو volvo - تعمیر دیزل ژنراتور بنز benz – تعمیر دیزل ژنراتور دویتز یا دیوتز dutz - تعمیر دیزل ژنراتور ام وی ام mvm - تعمیر دیزل ژنراتور لول یا پرکنز چین lovol - تعمیر دیزل ژنراتور دوسان doosan - تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار caterpillar  - تعمیر دیزل ژنراتور درمن dorman - تعمیر دیزل ژنراتور مان MAN  - تعمیر دیزل ژنراتور لمبردینی lombardini - تعمیر دیزل ژنراتور لیستر lister- تعمیر ژنراتور استمفورد- تعمیر ژنراتور مکالته- تعمیر ژنراتور لینز- تعمیر ژنراتور abb- تعمیر ژنراتور لروی سامر- تعمیر ژنراتور استمفورد پاور تعمیر دیزل ژنراتور تهران – تعمیر دیزل ژنراتور اصفهان – تعمیر دیزل ژنراتور مشهد - تعمیر دیزل ژنراتور تبریز – تعمیر دیزل ژنراتور ایلام – تعمیر دیزل ژنراتور اراک تعمیر دیزل ژنراتور زنجان تعمیر دیزل ژنراتور یزد تعمیر دیزل ژنراتور چهارمحال و بختیاری تعمیر دیزل ژنراتور قشم – تعمیر دیزل ژنراتور کیش تعمیر دیزل ژنراتور زاهدان تعمیر دیزل ژنراتور زابل تعمیر دیزل ژنراتور خاش تعمیر دیزل ژنراتور ملایر – تعمیر دیزل ژنراتور آبادان تعمیر دیزل ژنراتور اهواز – تعمیر دیزل ژنراتور رشت – تعمیر دیزل ژنراتور ساری – تعمیر دیزل ژنراتور شهرکرد – تعمیر دیزل ژنراتور عسلویه – تعمیر دیزل ژنراتور بندر عباس – تعمیر دیزل ژنراتور هرمزگان تعمیر دیزل ژنراتور ارومیه تعمیر دیزل ژنراتور تکاب تعمیر دیزل ژنراتور تنکابن تعمیر دیزل ژنراتور ایرانشهر تعمیر دیزل ژنراتور چابهار تعمیر دیزل ژنراتور هرمزگان تعمیر دیزل ژنراتور شیراز تعمیر دیزل ژنراتور خوزستان تعمیر دیزل ژنراتور سیستان و بلوچستان تعمیر دیزل ژنراتور البرز – تعمیر دیزل ژنراتور کرج تعمیر دیزل ژنراتور گنبد کاووس تعمیر دیزل ژنراتور دوگنبدان - تعمیر دیزل ژنراتور قم تعمیر دیزل ژنراتور شهر ماهشهر تعمیر دیزل ژنراتور اروندکنار – تعمیر دیزل ژنراتور همدان - تعمیر دیزل ژنراتور کرمانشاه تعمیر دیزل ژنراتور علیه تعمیر دیزل ژنراتور خرم آباد تعمیر دیزل ژنراتور گرگان – تعمیر دیزل ژنراتور قدیمی – نمایندگی تعمیر دیزل ژنراتور رامسر – تعمیر دیزل ژنراتور نیشابور – تعمیر دیزل ژنراتور بجنورد تعمیر دیزل ژنراتور بروجرد تعمیر دیزل ژنراتور کاشان تعمیر دیزل ژنراتور دزفول - تعمیر دیزل ژنراتور قزوین – تعمیر دیزل ژنراتور یاسوج تعمیر دیزل ژنراتور اردبیل – تعمیر دیزل ژنراتور بوشهر – تعمیر دیزل ژنراتور شاهین شهر – تعمیر دیزل ژنراتور ورامین – تعمیر دیزل ژنراتور بیرجند – تعمیر دیزل ژنراتور محلات – تعمیر دیزل ژنراتور دورود – تعمیر دیزل ژنراتور آمل – تعمیر دیزل ژنراتور اندیشه – تعمیر دیزل ژنراتور مراغه – تعمیر دیزل ژنراتور خوی – تعمیر دیزل ژنراتور جیرفت – تعمیر دیزل ژنراتور ایذه – تعمیر دیزل ژنراتور خرمشهر – تعمیر دیزل ژنراتور چالوس – تعمیر دیزل ژنراتور خمینی شهر – تعمیر دیزل ژنراتور مسجد سلیمان -

مودم های دیپسی dse 890-891-892 :بردهای دیپسی مودم dse 890-891-892

نرم افزار اسکادا دیپسی dse 8005 :نرم افزار اسکادا دیپسی dse 8005

آنتن gps و gsm دیپسی:آنتن gps و gsm دیپسی

نرم افزار webnet شرکت دیپسی:نرم افزار webnet شرکت دیپسی

بردهای افزاینده ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال شرکت دیپسی dse 2548-2157-2152-2131-2130-2133 :بردهای افزاینده ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال شرکت دیپسی dse 2548-2157-2152-2131-2130-2133

همه چیز در مورد برد کنترلی plc دیزل ژنراتور

انواع بردهای کنترلی یا plc جهت کنترل و حفاظت از دیزل ژنراتور و مصرف کننده

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی دیزل ژنراتور کلیک کنید.

اخطار: اگر در زمینه دیزل ژنراتور تجربه کافی ندارید هرگز دست به تعمیرات و نصب بردهای کنترلی ننمایید.

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) چیست؟

برد کنترلی دیزل ژنراتور در واقع یک نوع PLC خاص میباشد که معمولا دارای پارامترهای قابل تنظیم میباشد و جهت کنترل دیزل ژنراتور و یا کنترل تابلو چنج آور  و یا سنکرون کردن چند دیزل ژنراتور با هم و سنکرون کردن آنها با برق شهر ساخته شده است که بسته به کاربرد آن نوع برد کنترلی مشخص میشود. این بردها وظیفه کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور و مصرف کننده را بر عهده دارند و باید پارامترهای دیزل ژنراتور از قبیل فشار روغن ، دمای آب رادیاتور ، دور موتور ، ولتاژ و جریان و فرکانس و توان و کسینوس فی برق خروجی ، فشار هوای ورودی منیفولد ، سطح مایع خنک کننده ، سطح سوخت ، دمای روغن ، جمع شدن آب در فیلتر گازوئیل و... را اندازه گیری نمایند. هرچه نوع برد انتخابی پیشرفته تر باشد موارد بیشتری را میتواند کنترل نماید. همچنین بعضی از بردهای کنترلی به ECU یا کامپیوتر موتور متصل میشوند و اکثر پارامترهارا از ECU میگیرند. همچنین این بردها میتوانند در تابلوی چنج آورجهت کنترل اتوماتیک یا دستی برق اضطراری استفاده شوند ، به این صورت که با قطع برق شهر دیزل ژنراتور را روشن کرده  و مصرف کننده را از آن تغذیه میکنند.

بردهای کنترلی سنکرون در دو جا کاربرد دارند:

 1. وقتی که دو یا چند دیزل ژنراتور را بخواهیم با هم برای بدست آوردن ظرفیت بیشتر سنکرون کنیم. مزیت دیگر این کار این است که بخاطر گرانی دیزل ژنراتورهای ظرفیت بالا در حد مگاوات ، دو یا چند دیزل ژنراتور را برای کاهش هزینه با هم سنکرون کرده و استفاده میکنند.
 2. وقتی که نیاز باشد که قطع برق را حس نکنیم. در این صورت قبل از قطع برق ابتدا دیزل ژنراتور را با برق شبکه سنکرون میکنیم سپس برق شهر را قطع میکنیم تا مصرف کننده از ژنراتور بدون وقفه برق تغذیه شود. در این حالت شرکتها میتوانند از شرکت برق تقاضا کنند تا قطعی برق را پیش از وقوع اعلام کنند تا بتوان دیزل ژنراتور را با شبکه سنکرون کرد.

انواع برندهای معروف بردهای کنترل دیزل ژنراتور (plc) عبارتند از:  برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیپسی (deep sea) ساخت انگلستان ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کامپ یا کومپ (comap) ساخت اتحادیه اروپا ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور وودوارد (woodward) ساخت آلمان ،برد کنترلی plc دیزل ژنراتور دیتاکام (datakom) ساخت ترکیه ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور امکو (emko) ساخت اسکاندیناوی ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور همتک یا همتاک (hamtak) ساخت ایران ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کوسه یا کوهسه (kuhse) ساخت آلمان ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور برنینی (bernini) ساخت ایتالیا ، برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کامینز پاور (cummins power) ساخت امریکا و ...

برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کامپ یا کومپ (comap) ساخت جمهوری چک می باشد. قابلیت های برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کامپ یا کومپ (comap) یک مرتبه از برد کنترلی دیپسی (deepsea) پایین تر می باشد. جهت آشنایی با عملکرد و پروگرم نمودن  برد کنترلی plc دیزل ژنراتور کامپ یا کومپ (comap) به قسمت آموزش مراجعه نمایید.

جهت سنکرون پارالل کردن دیزل ژنراتورهای خود از بردهای دیپسی استفاده کنید وگرنه ضرر کرده اید. چرا که بردهای کامپ بسیار گران تر میباشند ، کار با آنها سخت تر است و اشکالاتی نیز دارد.

شرکت آسان ژنراتور دانیال اقدام به ارائه قطعات و ملزومات تابلوهای کنترلی شامل :

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) دستی - اضطراری (چنج آور یا amf) وپارالل با مارکهای  دیپ سی (deepsea) ، کومپ یا کامپ (comap) ، دیتاکام (datakom) ، امکو ، جی ای سی ، همتک ، ولتاژ رگلاتور (avr) ، محرک سوخت و همچنین باتری شارژر های سویچینگ 12 و24 ولت  و منابع تغذیه نموده است.

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) به 2 منظور مورد استفاده قرار می گیرد :

1-  راه اندازی دیزل ژنراتور  ( عملگرهای دستی – اتوماتیک و امرجنسی – پارالل و سنکرون و…. )

2- حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور و یا مصرف کننده ( اعلام آلارم از قبیل دمای آب – فشارروغن – ولتاژ – دور موتور – فرکانس و خاموش کردن دیزل ژنراتور  برای حفاظت کمیت های الکتریکی دیزل ژنراتور و مصرف کننده ).

اندازه گيري زير بر روي سيستم كنترل دستگاه تعبيه شده است :

plc برد کنترلی

Volt meter

1

Volt meter selector

2

Frequency  meter

3

Amper meters

4

Kilo watt meter

5

Operating hours counter

6

Battery charging –current meter

7

Battery  volmeter

8

Oil pressure mano meter

9

Colling water ther mostat

10

دلایل استفاده از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) :

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) کلیه پارامترهای اساسی از قبیل دمای آب ، فشار روغن ، ولتاژ سه فاز برق شهر ، ولتاژ سه فاز برق ژنراتور ، دور موتور ، فرکانس دیزل ژنراتور ، میزان مصرف سوخت ، فشار هوای توربو شارژ ، دمای منیفولد و روغن ،  و غیره  را علاوه بر نمایش ، کنترل و حفاظت می نماید .

چنانچه کمیت های ذکر شده دارای مقادیر مجاز باشند برد کنترل مانند چراغ سبز راهنمایی و رانندگی به دیزل ژنراتور اجازه فعالیت می دهد . و چنانچه اندازه یکی از پارامترهای ذکر شده به محدوده غیر مجاز نزدیک شود برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) مانند چراغ زرد اعلام آلارم نموده ولی کما کان به دیزل ژنراتور اجازه فعالیت می دهد . ولی چنانچه اندازه یکی از پارامترهای ذکر شده از حد نرمال خود خارج شود برد کنترل مانند چراغ قرمز دیزل ژنراتور را خاموش نموده تا مانع آسیب دیدگی دیزل ژنراتور گردد .

 

نکاتی که باید در خرید برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) بدانیم :

قبل از اخذ قیمت برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) ایتدا بایستی برند موتور دیزل ژنراتور و مدل آن مشخص گردد ،

زیرا برخی از برندها باید با پروتکل های ارتباطی خاص ، روشن و خاموش شوند و باید از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) خاصی که این پروتکل را دارند استفاده شود.

 به طور مثال برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) که برای دیزل ژنراتور  VOLVO PENTA  استفاده می شود  باید دارای پروتکل CAN BUS   یا J1939   باشد ، امرجنسی و یا دائم کار بودن دیزل زنراتور نیز نقش مهمی در تعیین برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) دارد .

با توجه به هزینه های بسیار زیادی که خریدار جهت دیزل ژنراتور پرداخت می نماید توصیه می شود. جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و حادثه برای موتور دیزل ژنراتور و نیز ژنراتور ، از بردهای کنترلی دیزل ژنراتور (plc) با دقت و کیفیت بالا در امر حفاظت و کنترل دستگاه دیزل ژنراتور استفاده گردد .

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) نحوه راه اندازی و کنترل ( حفاظت ) دیزل ژنراتور  را به عهده دارد و وجود کنترلر دیزل ژنراتور باعث جلوگیری از آسیب دیدگی و خرابی دیزل ژنراتور می گردد . در نتیجه قبل از خرید برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) برای دستگاه خود با کارشناسان شرکت ریان پیشرو مشورت نمایید .

از نامهایی که در ایران برای کنترلر دیزل ژنراتور استفاده می شود. می توان از ( برد دیزل ژنراتور ) –  ( برد کنترل دیزل ژنراتور ) – ( کنترلر دیزل ژنراتور ) – ( برد ATS  دیزل ژنراتور ) نام برد . 

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) دارای برندهای مختلفی در ایران می باشد مرغوب ترین و پرمصرف ترین آنها برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) با برند DEEP SEA  انگلستان و ComAP  چک می باشند .

شرکت DEEP SEA انگلستان با نام اختصاری ( DSE) از جمله شرکت های بزرگی میباشد که توانسته است این برد ها را بصورت PLC طراحی و تولید کند بر خلاف برخی از برند ها که بصورت میکروپروسسوری تولید و طراحی میشود. این مسئله باعث افزایش کیفیت و دقت بالای این برند در مسئله سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور ها میگردد.

GEN SET AUTOMATIC CONTOROL UNIT DEEP SEA  UK

 

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) ديجيتال ساخت کمپانی Deep Sea انگلستان با قابليت: 

نمايش آمپراژ , ولتاژ ، فرکانس ، دور موتور، ساعت کار ، آلارم های ويژه دمای آب ، فشار روغن ، CHECK UP کامل موتور می باشد مدلهای بردهای دستی MANUAL)  Deep sea)  :

DSE 702  DSE 701   DSE 3210

این گروه از محصولات DEEP SEA  انگلستان علاوه بر حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور امکان راه اندازی دیزل ژنراتور را به صورت دستی ( MANUAL ) فراهم می نماید .

در این گروه اکثر 1 و 0  های دیجیتال ( ورودی و خروجی ) به صورت پیش زمینه تعریف گردیده است . 

از نامهایی که در ایران برای این گروه از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) استفاده می شود.

می توان از برد دستی _ برد سوئیچی – برد حفاظت کنترل دستی دیزل ژنراتور نام برد .

 

 مدلهای بردهای چنج اور   CHANGEOVER)  Deep sea):

 از نامهایی که در ایران برای این گروه از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) استفاده می شود

    DSE7110     DSE7120     DSE7210    DSE7220     DSE7310    DSE7320   DSE6010     DSE 6020     

DSE6110     DSE6120      DSE5210     DSE5220      DSE5510      DSE5520    DSE4410    DSE4420      DSE3110   

 در این گروه از محصولات DEEP SEA  با داشتن 1/0 های دیجیتال ( خروجی و ورودی های دیجیتال ) می توان بوسیله نرم افزار ، پروتکل های RS232  و RS 485 ( مود باس ) J1939   و USB  را تعریف کرد .

از نامهایی که در ایران برای این گروه از بردهای کنترلی استفاده می شود .

می توان از  برد امرجنسی – برد چنج اور – برد اتوماتیک دیزل ژنراتور نام برد .

 

مدلهای بردهای سنکرون  SYNCHRONOUS)  Deep sea):

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) های پیشنهادی DEEP SEA برای سنکرون های مختلف :

 • برای سنکرون و پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور باهم :  DSE 8610 یا  DSE 7510 

 • سنکرون و پارالل کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر : DSE 7520 یا  DSE 8620      

 • سنکرون و پارالل کردن مجموع چند دیزل ژنراتور با برق شهر : DSE 7560 یا  DSE 8660

از نامهایی که در ایران برای این گروه از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) استفاده می شود می توان از برد سنکرون – برد پارالل و برد سنکرون پارالل دیزل ژنراتور نام برد.

برد چنج اور (CHANGEOVER ComAP) :

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc)  INTELILITE AMF 25)  کنترلری جامع و کامل جهت:

حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور در حالت اضطراری(قطع و یا نوسان برق شبکه) که کارکرد موتور ژنراتور و کلیدها را از لحظه استارت تا قطع و ارتباط با برق شهر کنترل می نماید.

از نامهایی که در ایران برای این برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) استفاده می شود می توان:

از برد امرجنسی – برد چنج اور – برد اتوماتیک دیزل ژنراتور نام برد .

 

مدلهای بردهای سنکرون ( SYNCHRONOUS ComAp):

برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) پیشنهادی ComAp برای سنکرون های مختلف :

برای سنکرون و پارالل کردن دو یا چند دیزل ژنراتور باهم : INTELI COMPACT MINT  NT – IC     

 • سنکرون و پارالل کردن یک دیزل ژنراتور با برق شهر : INTELI COMPACT SPTM  NT – IC                                

 • سنکرون و پارالل کردن مجموع چند دیزل ژنراتور با برق شهر : MAINS COMPACT  NT – MC

از نام هایی در ایران برای این گروه از برد کنترلی دیزل ژنراتور (plc) استفاده می شود.

می توان از برد سنکرون – برد پارالل و برد سنکرون پارالل دیزل ژنراتور نام برد .

نصب برد کنترلی plc دیزل ژنراتور چگونه است؟

هر نوع از بردهای کنترلی دیزل ژنراتور را بوسیله کاتالوگ و دیاگرام سیم کشی شرکت سازنده نصب میکنند. نحوه نصب هر نوع برد کنترلی با سایرین متفاوت است و تعداد ورودی/خروجی های آنها و راحتی استفاده از آنها با یکدیگر متفاوت میباشد. به همین صورت هرکدام از آنها نیازمند نرم افزار و سخت افزار ارتباطی قابل خرید از شرکت سازنده میباشند. جهت خرید آنها با شرکت آسان ژنراتور دانیال تماس حاصل نمایید.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 98/6/19

fvn ;kjvgd ndcg Ckvhj,v plc nd\sd hk'gsjhkتاریخ ثبت نظر: 1398/05/27

علی
سلام خسته نباشید اگه نرم افزار dse 7320mkll نیاز دارم خواهشمند هستم تگه تمکان هست به این ادرس ایمیل ارسال کنید ..مممنون mirshamsi1359@gmail.com
تاریخ ثبت نظر: 1398/05/30
آسان ژنراتور (مدیریت)

با سلام نرم افزارهای دیپسی فروشی هستن
تاریخ ثبت نظر: 1398/05/13

ugd
سلام خسته نباشید اگه نرم افزار dse 7320mkll نیاز دارم خواهشمند هستم تگه تمکان هست به این ادرس ایمیل ارسال کنید ..مممنون ali.mohamadi.ele@gmail.com
تاریخ ثبت نظر: 1397/05/20

قره داغلی
سلام دوره برای دیزل ژنراتورهای mtu و بردهای dse دارین
تاریخ ثبت نظر: 1397/05/21
آسان ژنراتور (مدیریت)

بله با مهندس موسوی تماس بگیرید 09137376029
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/27

ساعدی
با سلام جهت شرکت در دوره پروگرام و تنظیمecuژنراتورهای ولوو امکان دارد یا خیر
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/30
آسان ژنراتور (مدیریت)

با سلام بله با دفتر شرکت هماهنگ کنید
تاریخ ثبت نظر: 1397/01/27

ساعدی
با سلام جهت شرکت در دوره پروگرام و تنظیمecuژنراتورهای ولوو امکان دارد یا خیر