نرم افزار محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور و محاسبه توان های الکتریکی-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

نرم افزار محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور و محاسبه توان های الکتریکی

در این صفحه میتوانید توان های الکتریکی و محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور را انجام دهید. نرم افزار محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور - جدول و فرمول محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور

در جدول محاسبه حداقل توان ژنراتور در بار موتوری و موتوری روشنایی منظور از hp مجموع توان الکتروموتورها بر حسب اسب بخار میباشد که بر روی پلاک آنها درج شده است.
در جدول محاسبه توان ژنراتور در بار موتوری - روشنایی منظور از kw مجموع توانهای بار روشنایی میباشد.
توجه کنید که مقادر محاسباتی حدودی میباشد لذا توان ژنراتور را یک پله بیشتر در نظر بگیرید.
این مطالب در مورد ژنراتورهای معمول (شنت) قابل ذکر است. ژنراتورهایی وجود دارند که میتوانند از بار ضربه پشتیبانی کنند لذا جهت اطلاعات بیشتر و آموزش ژنراتور کلیک کنید.


تاریخ ثبت نظر: 1398/01/25

سیداسماعیل میراسماعیلی
باتشکر از مطالب مفید ارائه شده