سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور

تنظیمات سیستم خنک کننده - رفع عیب رادیاتور و ترموستات - رفع عیب داغ کردن و جوش آوردن موتور

سیستم های خنک کننده ژنراتور

تنظیمات سیستم خنک کننده 
هر تولید کننده ژنراتور موارد مختلفی برای طراحی سیستم خنک کننده ارائه می دهد. دو سبک رایج سیستم های خنک کننده عبارتند از: حلقه بسته و سیستم حلقه باز. 

سیستم حلقه بسته شامل پمپ های خنک کننده (خنک کننده)، فن خنک کننده و رادیاتور (ها) واقع در یک مسیر می باشد. علاوه بر این، گزینه های انتخابی جهت کانتینر و تریلر ارائه می شود. 

یک خنک کننده مبتنی بر اتیلن گلیکول از طریق اجزای سیستم خنک کننده استفاده می شود. سه سیستم خنک کننده رایج عبارتند از: 

یک پمپ و یک مسیر حلقه بسته (SPSL) - سیستم SPSL در ژنراتور کوچک تا اندازه متوسط ​​رایج است. عملیات برای این سیستم به شرح زیر است: 

• موتور استارت می شود، پمپ مستقیما به کار می افتد و فن رادیاتور در حال چرخش است. 
• موتور به درجه حرارت تنظیم شده میرسد (دمای ترموستات)، ترموستات خنک کننده باز می شود و کلاچ فن متصل می شود. 
• خنک کننده اتیلن گلیکول (سوپر ضد یخ) به قطعات موتور و اجزای داخلی سر سیلندر، مانند کولر روغن و اینترکولر میرسد. 
• هوا از طریق رادیاتور کشیده می شود(در خودرو). در دیزل ژنراتورها هوا به سمت بیرون هدایت میشود.
• بازگشت جریان خنک کننده به رادیاتور هدایت می شود.

سیستم خنک کننده تک پمپه


شکل 1، پیکربندی سیستم خنک کننده SPSL

دو پمپ دو مسیر (DPLP) - تنظیمات سیستم خنک کننده DPLP برای ژنراتورهای بزرگ رایج است و هنگامی که یک ژنراتور در جو محیطی با دمای بالا قرار دارد. عملیات برای این سیستم به شرح زیر است: 

• موتور استارتمی شود، پمپ آب به کار می افتد و فن در حال چرخش است. 
• موتور به درجه حرارت تنظیمی میرسد ، ترموستات خنک کننده باز می شود و کلاچ فن متصل می شود. 
• یک پمپ اتیلن گلیکول را به بلوک موتور و سر سیلندر هدایت می کند. 
• مسیرهای باقی مانده ، توسط پمپ به اجزای داخلی، مانند کولر روغن و اینترکولر، هدایت می شود. 
• هوا از طریق رادیاتور کشیده می شود.  در دیزل ژنراتورها هوا به سمت بیرون هدایت میشود.
• بازگشت جریان خنک کننده(آب رادیاتور) به رادیاتور هدایت می شود.

 

سیستم خنک کننده دو پمپه


شکل 2، پیکربندی سیستم خنک کننده DPDL (یک مسیر در هر طرف موتور)

سیستم حلقه باز (SPSL) - سیستم های حلقه باز معمولا در سیستمهای دریایی استفاده می شوند، هرچند ، هر جایی که قابل در دسترس به آب باشد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. عملیات برای این سیستم به شرح زیر است: 

• موتور استارت می شود، پمپ مستقیما آب دریا را به ترموستات هدایت می کند. 
• موتور به درجه حرارت مورد نظر می رسد، ترموستات دریایی باز می شود و جریان آب دریا را از طریق بلوک موتور، سر سیلندر و اجزایی مانند کولر روغن و اینترکولر به جریان می رساند. 
• بازگشت آب دریا به منبع باز می شود.

سیستم خنک کننده دیزل ژنراتورهای دریایی

شکل 3، پیکربندی سیستم خنک کننده حلقه باز (SPSL)- منظور از رادیاتور دوقلو میتواند آب دریا باشد.

حفظ سیستم خنک کننده 
برای اطمینان از عملکرد ژنراتور، یک درک اولیه از اجزای سیستم خنک سازی مورد نیاز است. تولید کننده های دیزل ژنراتور ، روش های بازرسی و نگهداری برای سیستم های خنک کننده را منتشر می کنند. در زیر استانداردهای صنعت عمومی آمده است (همیشه به کاتالوگ سازنده مراجعه کنید):

هشدار 

  • برای جلوگیری از احتمال صدمه شخصی یا مرگ، همیشه قبل از تعمیر و نگهداری برق  موتور / ژنراتور را قطع کنید. 

 

  • درب رادیاتور را از موتور داغ برندارید. پیش از برداشتن درب رادیاتور صبر کنید تا دما و درجه حرارت کمتر از 120 درجه فارنهایت (50 درجه سانتیگراد) شود . پاشش خنک کننده یا بخار گرم شده می تواند باعث آسیب شخصی شود. 

 

  • خنک کننده سمی است دور از بچه ها و حیوانات خانگی نگه دارید. اگر استفاده مجدد نمی کنید، مطابق با قوانین محیط زیست محلی عمل کنید. 
  • یک تیغه فن را خم نکنید و یا از فن آسیب دیده استفاده نکنید. تیغه فن خم یا آسیب دیده می تواند در حین عملیات بشکند و باعث صدمه شخصی یا خسارت شود.

احتیاط 

  • سیستم خنک کننده باید به طور کامل برای جلوگیری از ورود هوا پر شود. اگر هوا در سیستم خنک کننده وجود داشته باشد، پمپ حباب ایجاد می کند که سبب آسیب پمپ و آسیب موتور می شود. هنگام سرویس سیستم های خنک کننده همیشه به کاتالوگ تولید کننده مراجعه کنید.

خنک کننده - خنک کننده موتور ترکیبی از آب پاک با کیفیت خوب و مخلوط ضد یخ اتیلن گلیکول است. هرگز آب را فقط به عنوان یک خنک کننده استفاده نکنید. خنک کننده وظیفه روغن کاری بلبرینگ های خنک کننده روغن و  محافظت در برابر زنگ زدگی موتور در مسیر خنک کننده را برعهده دارد. همیشه توصیه های سازنده برای مخلوط مناسب خنک کننده را در نظر بگیرید. در زیر یک جدول برای کمک به مخلوط کردن خنک کننده آمده است. (میزان مخلوط کردن آب رادیاتور با ضد یخ)

میزان مخلوط کردن آب رادیاتور با ضد یخ

درجه یخ زدن آب محلول شده با ضد یخ
درصد ضد یخ موجود در آب(%) دمای محیط(درجه سانتیگراد)
12/5 4-
17 7-
25 12-
32/5 18-
38/5 23-
44 29-
49 34-
52/5 40-

زمان تعویض ضد یخ و آب رادیاتور: ضد یخ و آب رادیاتور باید هر یک سال یکبار تعویض شوند.

 

سیستم خنک کننده - هر ژنراتور می تواند یک پیکربندی سیستم خنک کننده متفاوت داشته باشد. در زیر یک لیست کلی از اجزای تشکیل دهنده آمده است: 

• پمپ های خنک کننده : بسته به اندازه موتور، تسمه و یا چرخ دنده. به جریان انداختن آب رادیات در سراسر سیستم خنک کننده.

• رادیاتور : می تواند تک یا دوقلو باشد. با استفاده از دو رادیاتور میتوان برای  خنک سازی بیشتر میتوان دو حلقه خنک کننده اجرا کرد. 

• فن : می تواند با تسمه یا بصورت مستقیم به موتور وصل باشد. برای فن های دارای تسمه میتوانید از یک کلاچ فن استفاده کنید تا بتواند موقع نیاز ، فن را به کار بیاندازد. 

• کولر روغن موتور : خنک کننده که به محفظه کولر روغن وارد می شود. کولر روغن دارای دسته ای از لوله هایی است که در خنک کننده غوطه ور شده است. روغن از طریق  لوله ها در محفظه جریان می یابد و با خنک کننده موجود در اطراف آن سرد می شود. 

• اینترکولر: خنک کننده به یک سری لوله و پایه وارد می شود. لوله و پره ها در یک مخزن قرار گرفته اند. هوا از طریق مخزن گردش می کند و توسط لوله و پره ها خنک می شود. 

• بادگیر- مورد استفاده در کانوپی و دیزل ژنراتورهای متحرک اجازه می دهد تا هوای خروجی رادیاتور خارج شود. سیستم های کنترل می توانند به دمپر برای بستن کامل یا باز شدن کامل فرمان دهند. سیستم های کنترل پیشرفته می توانند به همان اندازه که نیاز است، باز شوند.

بازرسی سیستم خنک کننده - بازرسی های عمومی خنک کننده باید در طول زمان خاموشی  ژنراتور و در حالی که ژنراتور در حال کار است انجام شود. توصیه های سازنده همیشه باید انجام شود. در زیر برخی از چک لیست ها زمانی که کاتالوگها در دسترس نیست آمده است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

در طول خاموش بودن: 
• نشت در پمپ آب از طریق روزنه یا سوراخ. 
• آسیب، نشتی و وجود آشغال در پره های رادیاتور. 
• سطح خنک کننده و آلودگی روغن. وجود روغن در خنک کننده می تواند نشان دهنده نشت کولر خنک کننده روغن باشد. 
• گرانش(gravity) مخصوص خنک کننده 
• آسیب به فن، پنکه فن یا تسمه. 
• نشت خنک کننده در اتصالات شلنگها. 
• نشت روغن نشان دهنده آلودگی خنک کننده است. رنگ شیری می تواند نشان دهنده نشت واشر سر سیلندر باشد. 
• در طول دوره زمانی که ژنراتور در حال کار نیست، دمپر (Louver) باید بسته شود. 
• کلید اتوماتیک در موقعیت صحیح. 

در طول روشن بودن: 
• دمای آب موتور. 
• قبل از رسیدن به دمای عملیاتی خنک کننده، اطمینان حاصل کنید که کلاچ فن درگیر نیست. 
• هنگامی که خنک کننده به دمای عملیاتی برسد، اطمینان حاصل کنید که کلاچ فن درگیر میشود. 
• نشت خنک کننده از رادیاتور. 
• نشت خنک کننده در اتصالات شلنگ. 
• بخار خنک کننده در اگزوز موتور . نشان دهنده نشت خنک کننده در محفظه احتراق. 

 

محل قرارگیری ترموستات: ترموستات معمولا بر روی موتور در محل اتصال جنت رادیاتور به موتور قرار دارد که میتوان به راحتی آنرا باز  کرد و در صورت خرابی یا زنگ زدگی تعویض نمود.

آیا اگر ضد یخ در آب رادیاتور نباشد به موتور آسیب میرسد؟

چرا موتور جوش می آورد؟

قطعا اجزای موتو گالبانیزه یا آب دیده نیستند و اگر ضد یخ در آب نباشد با ایجاد گرما توسط موتور سریعا موتور و رادیاتور و ترموستات و پمپ ، شروع به زنگ زدن میکنند و پس از آن جلبک میگیرند که در این صورت راه رادیاتور و ترموستات بسته میشود و واتر پمپ بدرستی عمل نمیکند یا خراب میشود. احتمالا با تعویض ترموستات و ریختن ضد یخ در آب رادیاتور و پس از چند ساعت کار کردن موتور آلودگی و زنگ زدگی ها برطرف میشود. پس شاید یکی از علل جوش آوردن موتور ، مطلب بالا باشد.

آیا ترموستات را میتوان از مدار خارج کرد؟

وظیفه ترموستات چیست؟

در مناطق گرم میتوان این کار را انجام داد ولی این را در نظر داشته باشید که بهترین عملکرد دیزل ژنراتور در گرم بودن موتور است برای این برای موتور هیتر  یا گرم کن استفاده میکنند و قبل از زیر بار بردن آن (برای افزایش عمر موتور) چند دقیقه اجازه میدهند تا موتور گرم شود(بهتر از در حالت idle موتور گرم شود). وظیفه ترموستات این است که اگر دمای موتور از حدی بالاتر رفت جریان آب موتور را به رادیاتور جهت خنک شدن انتقال دهد. لذا با حذف ترموستات در مواقعی که هوا سرد است عملا باعث میشوید که موتور بسیار دیرتر گرم شود و زیر بار به درستی پاسخگو نباشد.

جهت هرگونه سوال یا پیشهاد با ما تماس بگیرید یا در پایین سایت مطرح کنید.

جهت آموزش مطالب زیر روی آنها کلید کنید:

آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور کلیک

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور کلیک

آموزش نصب برد کنترلی plc دیزل ژنراتور

طریقه ساخت دیزل ژنراتور

تعمیرات ECU یا کامپیوتر موتور دیزل ژنراتور

تابلو برق کنترلی دیزل ژنراتور یا برق اضطراری

آموزش تعمیرات ژنراتور

آموزش موتور برق

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

آموزش تبدیل موتور کامیون به دیزل ژنراتور

طریقه نصب دیزل ژنراتور

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/30

برچسب ها
_