دیزل ژنراتور لوول 200kva-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

دیزل ژنراتور لوول 200kva

دیزل ژنراتور لوول 200kva

دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا

محل: اصفهان

قیمت: 30/000/000 تومان دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا دیزل ژنراتور لوول چینی با ژنراتور مکالته 200kva ایتالیا

تلفن تماس فروشنده: 09131187831

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9
دیزل ژنراتور لوول 200kva
برچسب ها
_