دستورالعمل اجرا و بازرسی پرس کابلشو-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

دستورالعمل اجرا و بازرسی پرس کابلشو

دستورالعمل اجرا و بازرسی پرس کابلشو

همه چیز در مورد کابلشو و استانداردهای آن

استانداردهای بریتانیا BS7609 و BS7727

جهت خرید کابلشو کلیک کنید

:1992+A2:2009: Bs7609

دستورالعمل برای نصب و بازرسی فشرده سازی کابلشو (پرس کابل) غیر ایزوله و اتصالات مکانیکی برای کابل های قدرت با هادی های مس و آلومینیوم

:1994: BS7727

دستورالعمل برای نصب و بازرسی از پایانه های فشرده سازی قبل از عایق کردن و ایجاد اتصالات برای کابل با هادی های مس تا 6 میلی متر مربع (10AWG) 

سیستم های چین دار به BS7727 و BS7609 

کابلشو چیست؟ 
یک راه و ابزار مناسب برای استفاده از طریق نیروی زیاد، پرس یک ترمینال فلزی را برای ایجاد یک تغییر شکل دائمی در اطراف یک هادی الکتریکی، برای دستیابی به اتصال الکتریکی خوب متصل می کنند. 

اشکال و فرم های مختلف پرس کابلشو

پرس شش ضلعی برای گردنه های لوله ای شکل:پرس شش ضلعی برای گردنه های لوله ای شکل

• مهر و موم شدن سیم / رشته های هادی 

• خواص اتصال الکتریکی خوب را می دهد 

• در هر دو سیم یا کابل آلومینیومی و مسی استفاده می شود

پرس دندانه ایپرس دندانه ایپرس دندانه ای

• ممکن است سیم ها / رشته های هادی سخت باشد 

• در درجه اول بر روی هادی های مسی استفاده می شود

پانچ ماتریکس پانچ ماتریکسپانچ ماتریکس

• ویژگی های شکستن اکسید عالی که در هادی های آلومینیومی لازم است 

• با توجه به ماتریکس، فشار داخلی بالا در طول عملیات پرس زدن حفظ می شود 

• در کابل آلومینیومی استفاده می شود

 

BS7727: 1994 چیست؟ 
کد عمل برای نصب و بازرسی از پایانه های فشرده سازی قبل از عایق و اتصالات برای کابل با هادی های مس تا 6 میلی متر مربع


BS7609: 1992 + A2: 2009 چیست؟  
دستورالعمل برای نصب و بازرسی فشرده سازی بدون عایق و اتصالات مکانیکی برای کابل های قدرت با هادی های مس 10 میلیمتر مربع و بالاتر یا سیم های آلومینیومی 16 میلیمتر مربع و بالاتر

اهداف چیست؟ 
هر کدام از کدها قصد دارند تولید کنندگان و پیمانکاران را که از فشرده سازی و اتصالات مکانیکی استفاده می کنند، راهنمایی کنند تا کابل کشی ها را با استفاده از روش مهندسی خوب انجام دهند و راهنمایی های کنترل کیفیت را برای ابزار فراهم کنند:

"همه پایانه ها به نظر می رسد یکسانند
"
ابزارهای زیادی برای استفاده وجود دارد
"
این روش همیشه کار کرده" و غیره 

الزامات اتصالات چیست؟ 
علامت گذاری(علائم) کابلها:
مرجع برای غلاف یا پهنا برای قادر ساختن کاربر برای انتخاب اندازه و نوع درست
این باید اجازه دهد که قطر سوراخ و ابزار از لیست تولید کنندگان انتخاب شود
توجه کافی به موقعیت شکاف بالا در غلاف و تعداد و ترتیب فشرده سازی در صورت زدن چند پرس.
پوشش های هادی مس و آلومینیوم پوشش های هادی مس و آلومینیوم
A) سحط هدایت کننده 
B) علائم متمایز کننده
C) قطر سوراخ(Stud size)
D) شماره شناسه (شناسه سیستم
E) حذف عدد مرگ 

پوشش های هادی مس و آلومینیوم

استاندارد بین المللی BS EN60228 سطح مقطع اسمی را برای هادی ها در کابل های برق مشخص می کند. 
الزامات اعداد و اندازه سیم ها و مقادیر مقاومت نیز مشخص شده است. 
انواع آنها:
- جامد (BS EN60228 کلاس 1) 
- رشته ای (BS EN60228 کلاس 2) 
انعطاف پذیر (BS EN60228 کلاس 5) 
- بسیار انعطاف پذیر (BS EN60228 کلاس 6)

انواع کابلها

اکثر هادیها مطابق با الزامات (BS EN60228، (IEC 228 هستند که حداکثر مقاومت در هر کیلومتر را نشان می دهد. این بدان معنی است که یک کابل 95 میلیمتری اسمی نیازی به داشتن این سطح مقطع عرضی (CSA) ندارد تا زمانی که مقاومت به اندازه کافی پایین باشد تا استاندارد شود. تولید کننده کابل می تواند با استفاده از مواد مقاومتی کمتر و CSA کوچکتر از این بهره مند شود. استاندارد بین المللی BS EN60228 سطح مقطع اسمی برای هادی ها در کابل های برق و میزان مقاومت اهمی سیم و کابل در هر کیلومتر

آیا این شرط درست است:

به جای تلرانس بالا ترمینال های  Elpress KRF ! 
این نوع ترمینال برای هر هادی رشته ای و انعطاف پذیر طراحی شده است. 
بنابراین، گردن وسیع تر دارد و بیش از نوعی که تنها می تواند هادی های رشته ای داشته باشد پرس میشود. 
از این رو پاسخ: بله! 

نتایج پرس های مختلف کابلشو نتایج پرس های مختلف کابلشو 

بسیار دشوار است که به صورت بصری ببینیم که سطح مقطع عرضی کاهش یافته است. 

هنگامی که سیستم های مختلف پرس مخلوط می شوند - نتیجه معمولا کاهش در حاشیه های عملکردی است. 

اگر یک مخلوط وجود دارد - چگونه کاربر نهایی این را ببیند؟ 


پرس های مختلف -> 10mm 2 

جدول ماکزیمم ارتفاع پرس جدول ماکزیمم ارتفاع پرس کابلشو


جدول عمق مجاز پرس کابلشو آلومینیومی
 
خواص پس از پرس eg1 

خواص پس از پرس eg1 
خواص پس از پرس eg1 

خواص پس از پرس eg1 خواص پس از پرس eg2

خواص پس از پرس eg2 
خواص پس از پرس eg2

خواص پس از پرس eg3

خواص پس از پرس eg3
خواص پس از پرس eg3

خواص پس از پرس eg2 و eg3 

خواص پس از پرس eg2 و eg3 


خواص پس از پرس - خلاصه 

خواص پس از پرس کابلشو- خلاصه

بازرسی عمومی 

مرجع صحیح نسبت به اندازه هادی 
• هادی رشته ای یا انعطاف پذیر 
• درست استفاده شده است 
• بدون خوردگی یا سوراخ - معیوب به عملکرد 
• بدون عایق در غلاف
• گریس اضافی از کابل و کانکتور پاک شود 
• اگر سوراخ بازرسی در دسترس بود ، هادی را به طور کامل وارد کنید 


بازرسی مکانیکی 
بازرسی مکانیکی پرس و اتصالات کابلشو• تهیه هادی ها 
• مونتاژ اتصالات 
• بازرسی اتصالات مکانیکی 
• پیچ و مهره کابلها به تجهیزات 
• سطوح روی کابلها و تجهیزات را به هم نزدیک کنید
• پیچاندن اتصالات جهت قرارگیری روبروی هم
• اتصالات بین فلزات مشابه 
• اتصالات بین فلزات متساوی 
• تنظیمات آچار گشتاور توصیه شده برای آلومینیوم و مس 

تعمیر و نگهداری / خدمات / کالیبراسیون پرس کابلشو
• قبل از استفاده و پس از آن به صورت دوره ای، (نه بیش از 12 ماه) باید ابزار مورد نیاز توسط یک دستگاه مجاز تأیید شود، و یا اگر شک و تردید بر کیفیت عملکرد پرس کابلشو باشد، ابزار و قطعات مربوطه باید برای شناسایی و سوابق تعمیر، عملکرد و گواهی شماره گذاری شده ، در یک فایل توسط کاربر نگهداری شوند.
• ابزارها و قطعات مربوطه باید برای شناسایی و سوابق تعمیر، عملکرد و صدور گواهینامه در یک فایل توسط کاربر شماره گذاری شود 
• اتصالات لوله و خود لوله را بازبینی کنید 
• بررسی کنید که نشتی در پمپ، اتصالات یا نوک پرس وجود نداشته باشد 
• کابل برق و لوازم جانبی را بازبینی کنید 
• اتصالات پرس را بررسی کنید 
• سطح سرپیچ ها را با استفاده از یک پارچه نرم یا چرخ سمباده چرمی همراه با کمی پولیش صیقل دهید
• همه چیز را تمیز نگه دارید 
• فشار در پمپ را با فشار سنج بررسی کنید 
• سطح روغن در پمپ را بررسی کنید 
• اتصالات شلنگ و شلنگ را بررسی کنید - بررسی کنید که در پمپ ها نشتی وجود نداشته باشد، اتصالات یا سر پرس - کابل برق و لوازم جانبی را بازبینی کنید - کوپلینگ های سر پرس را بازبینی کنید - با استفاده از یک پارچه پلیمری نرم یا یک چرخ پولیش سطوح را تمیز کنید - نگه داشتن همه چیز تمیز - فشار در پمپ را با فشار سنج چک کنید - سطح روغن در پمپ را چک کنید 

چرا یک رویکرد سیستماتیک را انتخاب می کنید؟ 
تمام تولید کنندگان تعاملی میان گردن های کابلشو و برش آنها برقرار میکنند - اما نه به همان شیوه! طراحی بسیار متفاوت است. 
طرح های سیستم دارای علائم و حکاکی هایی هستند که نشان می دهند که اجزای سیستم مناسب مورد استفاده قرار می گیرند. 
سیستم های پرس را می توان مطابق با جداول اندازه گیری چک کرد (ارتفاع چنگال، و غیره) 
ابزارهای قابل تنظیم غیر سیستمی در مجموع وابسته هستند به توانایی، قدرت، علاقه و غیره اپراتورها هستند. 
در نتیجه، اطمینان کلی کیفیت (ia ISO9000) که توسط مشتریان مورد نیاز است امروزه هیچ جایگزینی برای استفاده از یک سیستم همگام از ابزارهای پرس و عناصر اتصال ندارد. 

مهمترین عنصر در یک سیستم پرس با کیفیت 

سیستم شامل موارد زیر است:
• ترمینال لوله یا از طریق اتصال 
• ابزار کابلشو
• هادی 
• اپراتور آموزش دیده 
•دستورالعمل ها 

مهمترین عنصر در یک سیستم پرس با کیفیت چیست؟؟؟ 
اپراتور آموزش دیده !! 

نتایج یک سیستم پرس غیر اصولی چیست!؟ 
در این صورت، این می تواند رخ دهد ... 

نتایج یک سیستم پرس غیر اصولی
و در نهایت از بین بردن یک صنعت بزرگ....(با یک سهل انگاری کوچک)
همه چیز در مورد کابلشو و استانداردهای آن

معرفی انواع کابلشو آلومینیوم استانداردهمه چیز در مورد کابلشو و استانداردهای آن

جدول اندازه های کابلشوهای آلومینیومی
سطح مقطع (mm2) (d2 (mm (d1 (mm (d3 (mm (d4 (mm (L (mm تعداد در کارتن
10            
16 8 5/8 8/5 20 52 1000
25 8 6/8 12 20 60 500
35 12 8 14 20 67 500
50 12 9/8 16 28 72 250
70 12 11/2 18/5 28 86 200
95 12 13/22 22 35 90 150
120 12 14/7 23 35 91 100
150 12 16/3 25 35 103 100
185 16 18/3 28/5 40 106 70
240 16 21 32 40 116 50
300 16 23/3 34 50 124 50

البته اندازه سوراخ این کابلشوها در سایزهای مختلف نیز در بازار وجود دارد.

معرفی انواع کابلشو مسی استانداردهمه چیز در مورد کابلشو و استانداردهای آن

جدول اندازه های کابلشوهای مسی
سطح مقطع (mm2) (d2 (mm (d1 (mm (d3 (mm (d4 (mm (L (mm تعداد در کارتن
10            
16 8 5/5 8/5 20 36 1500
25 8 7 10 20 38 1000
35 12 8/2 12/5 20 42 600
50 12 10 14/5 28 52 400
70 12 11/5 16/5 28 55 300
95 12 13/5 19 35 65 200
120 12 15/5 21 35 70 150
150 12 17 23/5 35 78 100
185 12 19 25/5 40 82 100
240 16 21/5 29 40 92 70
300 16 24/5 32 50 100 70

شرکت آسان ژنراتور نمایندگی فروش بهترین مارک کابلشو های مسی و بیمتال میباشد جهت دیدن لیست قیمت کابلشو ها کلیک کنید.

جهت آموزش مطالب زیر روی آنها کلید کنید:

آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور کلیک

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور کلیک

آموزش نصب برد کنترلی plc دیزل ژنراتور

طریقه ساخت دیزل ژنراتور

تعمیرات ECU یا کامپیوتر موتور دیزل ژنراتور

تابلو برق کنترلی دیزل ژنراتور یا برق اضطراری

آموزش تعمیرات ژنراتور

آموزش موتور برق

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

آموزش تبدیل موتور کامیون به دیزل ژنراتور

طریقه نصب دیزل ژنراتور

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/9

نوشته مهندس دانیال سعیدالاسلام

\vs ;hfga,-نحوه کابلشو زدن-لیست قیمت دستگاه پرس کابلشو-پرس کابلشو شارژی-قیمت پرس کابلشو هیدرولیک دستی-آموزش پرس کابلشو-قیمت انبر پرس کابلشو-دستگاه پرس کابلشو هیدرولیکی-قیمت پرس کابلشو هیدرولیکی دستی-پرس موف-کابلشو چیست-آموزش سرسیم زدن-وایرشو-قیمت موف-جدول سایز کابلشو-اتصال سر به سر سیم-دستگاه تولید وایرشو-آموزش پرس سرسیم-استاندارد پرس سرسیم
دستورالعمل اجرا و بازرسی پرس کابلشو
برچسب ها
_